DNS záznamy

DNS záznam je záznam, který ukazuje, kam bude směřovat doména. Nastavuje i kam budou putovat emaily zaslané na doménu. Samotný DNS překládá číselné adresy jednotlivých zařízení do textové podoby, která je pro člověka snadno zapamatovatelná. Po zadání adresy webhosting.starlab.cz se dostanete na webhosting starlabu, stejně tak jako když zadáte do prohlížeče adresu této domény 212.20.102.110. Druhy záznamů jsou A, AAAA, CNAME, MX, PTR, SRV, TXT.

Záznam typu A

Záznam obsahuje adresu protokolu IPv4. Adresy jsou psány v čitelné formě (v DNS protokolu jsou ale předávány jako 32bitové číslo), například 80.26.30.10.

Záznam typu AAAA

Obdoba záznamu typu A, avšak narozdíl od jeho IPv4 adresy obsahuje adresu protokolu IPv6. Příklad zápisu: 2001:db8::1428:57ab.

Záznam typu CNAME

Tento druh záznamu slouží k nasměrování domény či subdomény na jinou libovolnou doménu. V praxi překládá název domény na IP adresu cílového serveru. Do tohoto záznamu je třeba zadat název domény, tedy například domena.cz.

Záznam typu MX

Záznam MX nastavuje směřování elektronické pošty pro danou doménu. Do záznamu se vždy zadává text, jako například mail.hosting.cz.

Záznam typu PTR

PTR (reversní) záznam zjišťuje překlad IP adresy pro určitou doménu. V podstatě se jedná o obrácený proces DNS. Zadává se doména, jako například hosting.starlab.cz.

Záznam typu SRV

SRV (Service locator) dokáže službu podporující SRV odkázat na jinou adresu a port. Zadává se mimo jiné služba a cíl, jako například _sip._tcp.hosting.cz. 86400 IN SRV 0 100 5060 sipserver.hosting.cz.

Záznam typu TXT

TXT je záznam pro libovolný text. Využije se například k ověření vlastnictví domény, kdy poskytovatel hostingových služeb požádá o vložení TXT záznamu s určitým textem. Příklad: @ 3600 IN TXT x82tJ1qo.

Přidání záznamu

V záložce Domains vybereme Domain list a vybereme požadovanou doménu, ke které chceme přidat DNS záznam. Zvolíme si druh záznamu, který nám vyhovuje, a zadáme hostname a hodnotu, například webhosting.starlab.cz a 212.20.102.110. Podle vybraného druhu vyplníme zbývající pole, jako je TTL, priorita, weight, a port. Specifika těchto polí jsou rozepsány níže.

Další nastavení záznamu

  • Hostname - hostname, které chcete přesměrovat. Zadání zavináče @ odkáže na kořenový adresář domény.
  • TTL [s] - životnost záznamu v sekundách. Určuje, jak dlouho bude záznam platný v cache. Udává se například 3600 (hodina), 14400 (4 hodiny) či 86400 (24 hodin). Po uplynutí musí být cache DNS serveru obnovena.
  • Type - druh záznamu, o kterých jsme se zmiňovali výše.
  • Priority - priorita, určuje se pouze u MX a SRV záznamu. Poštovní server doručí poštu na server s největší prioritou, pokud je dostupný. Pokud není, zkouší poštu doručit na další servery s nižší prioritou. Platí, že čím nižší číslo, tím větší priorita.
  • Weight - váha, určuje se pouze u SRV záznamu. Pokud má služba více záznamů o stejné prioritě, rozdělí se provoz mezi ně. Váha je platná pouze pro záznamy se stejnou prioritou. Příklad: máme 3 záznamy se stejnou prioritou, a vahami 50, 25, 25. Dotazy na ně tedy budou rozděleny tak, že první záznam bude mít 50% dotazů, a každý ze zbylých dvou 25%.
  • Port - port pro záznam, určuje se pouze u SRV záznamu. Specifikuje TCP či UDP port, na kterém se služba nachází.
  • Value - cílová služba, na kterou bude záznam odkazovat. Například starlab.cz. (včetně tečky na konci).
 
starlabcustomer/webhosting/domeny/dns.txt · Last modified: 2017/08/08 11:47 by tomsa