Setup tunel from (to) secured inaccessibe LAN web server to (from) public host. You create the tunnel from LAN to public host. The data flows to LAN from public host. ssh -p2258 -nNT -R 8888:localhost:80 dada.panelnet.cz

SSH TUNEL

Slouzi k tunelovani do vzdalene site a zpristupneni portu na vzdalene siti. Priklad:

Mame vzdaleny PC s adresou 1.2.3.4, na ktery se dostaneme ssh a ktery je zaroven v siti 4.5.6.0. (ktera je obvykle shovana za natem). A my potrebujeme pristup na webove rozhrani na (dejme tomu) switchi s adresou 4.5.6.7.

Toho dosahneme tunelem.

ssh -L 8080:4.5.6.7:80 1.2.3.4

Syntaxe:

ssh -[LR] localport:remotehost:remoteport host

L znamena lokalne, tj. ze zpristupnujeme port u nas. Localport je ten, ktery se u nas otevre, remotehost stanice v te vzdalene siti, remoteport je port ktery chceme otevrit, host je ten, na ktery se dostaneme ssh. Tento tunel zpusobi, ze u nas, na localhost:8080 bude otevren 4.5.6.7:80 (cili to zadane rozhrani).

 
linux/start.txt · Last modified: 2014/07/31 11:53 by kotrlik