Seznam serverů XH:

IPhostnamerolepoznámka
167.233.3.20dnsDNS server
167.233.3.22ftpFTP server
167.233.3.23smtpSMTP servernepouziva se a bude zrusen
167.233.3.19ws4WebServer
167.233.3.21ws2WebServer
167.233.3.26ws5WebServer
167.233.3.27ws3WebServerPHP 7.3
167.233.3.28ws6WebServer
167.233.3.29ws7WebServerPHP 5.6 (Apache 2.4)

howgh

 
xhost/starlab.txt · Last modified: 2021/03/15 17:55 by jirka