Dobrý deň, Táto stránka Vám má poskytnúť základné informácie o používaní funkcií dostupných v sekcií Dedicated servers stránky vps.starlab.cz

Reset: 
Hardwarový reštart zvoleného serveru. Môže trvať aj niekoľko málo minút. Stránka nezobrazuje v akom stave (reštartu) je server.  
Rescue:
Pri najbližšom spustení sa server zapne v rescue móde - boot z špeciálne vyhradeného partition. Vhodné v prípade porúch
Po spustení je nutné server reštartovať a po zapnutí sa prihlásiť na root heslom, ktoré sa zobrazí na stránke. Pri použití ssh sa môže zmeniť host key a je potrebné súhlasiť so zmenou identity host serveru. 
Po vykonaní opráv stlačte "stop rescue" a opäť reštartujte. 

More functionality (maybe) coming soon

 
starlabcustomer/vps/dedicated_server/start.txt · Last modified: 2019/03/21 09:19 by admin