Dobrý deň,

toto sú krátke inštrukcie k aktivovaniu VNC (virtual network computing) na Vašom virtuálnom serveri. Po stlačení tlačidla “start VNC on this VPS” sa vygeneruje číslo portu a náhodné heslo, ktoré sa uložia v kofigurácií Vášho stroja. Zmeny sa však uvedú do platnosti až pri najbližšom boot-e, je teda nutné server reštartovať. Teraz sa môžte na svoj server prihlásiť akýmkoľvek VNC klientom, ako napríklad VNC Viewer alebo TeamViewer. Adresa bude tvaru host.starlab.cz:port, kde host je host server Vášho VPS a port je číslo portu ktoré sa zobrazí po aktivácií VNC prístupu. Heslo sa rovnako zobrazí medzi detailami.

 
starlabcustomer/vps/vnc.txt · Last modified: 2019/03/21 09:49 by admin