Datové úložiště

Datové úložiště slouží k vymezení diskového prostoru na Starlab serverech a uchovávání souborů. Úložištím lze individuálně nastavit omezení uploadu či downloadu, či maximálním počtu a velikosti souborů uložených na něm.

Přidat úložiště a uživatele

Pro přidání nového úložiště vybereme pod záložkou FTP Storages New FTP storage. Zvolíme název úložiště a klikneme na Add. Tím vytvoříme nové úložiště. Nyní níže v seznamu najdeme naše úložiště a klikneme na tlačítko Modify.

Po přesměrování vytvoříme nového uživatele, který bude mít přístup k tomuto úložišti přes FTP. Zvolíme pro uživatele jméno a heslo, a podíváme se na další nastavení.

Omezení

Další nastavení při tvorbě uživatele se týká omezení rychlosti přístupu tohoto uživatele k úložišti. Hodnoty znamenají maximální rychlost, které může uživatel dosáhnout.

  • Upload bandwidth znamená maximální rychlost nahrávání (KB/s)
  • Download bandwidth je maximální rychlost stahování (KB/s)

Pokud nechceme nastavovat žádná rychlostní omezení, ponecháme hodnoty na 0.


Poslední dvě nastavení se týkají omezení využití diskové kapacity pro uživatele. Hodnoty značí hranice platné pro tohoto uživatele.

  • Quata Files (num) znamená maximální počet souborů, které může uživatel mít na tomto datovém úložišti.
  • Quta sizes (Mb) je maximální diskový prostor, který může uživatel na tomto úložišti využívat.

V případě, že nechceme nastavovat žádné diskové omezení, ponecháme hodnoty na 0.

 
starlabcustomer/webhosting/storage/add_storage.txt · Last modified: 2017/08/03 14:54 by tomsa