File Transfer Protocol

File Transfer Protocol (FTP) je protokol sloužící k přenosu souborů mezi uživatelem a serverem v počítačové síti. Pro uskutečnění přenosu je třeba mít nainstalovaného FTP klienta (např. FileZilla nebo WinSCP).

Pro připojení na server zadáme do klienta cílený server

  • <vase_domena>.cz

Na obrazku jsme pouzili webhosting.starlab.cz. A zadáme jméno a heslo FTP účtu, který má k přenosu souborů oprávnění. Po připojení můžeme přes klienta procházet adresáře a přenášet soubory na webový server.

V kořenovém adresáři uvidíte složky www, tmp a další. Tyto složky nemažte. Obsah webových stránek, který chcete zveřejnit, nahrávejte do složky www.

Přidání FTP účtu

FTP účtům můžete dávat přístupy do libovolných adresářů. Hlavní kořenový adresář je /. Pokud tedy zadáme uživateli přístup do /tmp/, uživatel má přístup jen do tohoto adresáře a jeho podadresářů, a nemůže nahrávat soubory do adresářů výše, jako je www a tak dále.

Pro přídání účtu vybereme v nastavení stránky v záložce FTPAdd user”. Nyní můžeme nastavit přihlašovací údaje nového uživatele. Počáteční část jména je vždy shodná s identifikátorem webhostingu, zbytek si můžete pojmenovat podle svého. Zadáme heslo pro uživatele a nastavíme jeho oprávnění do zvoleného adresáře (v případě aby měl uživatel přístup všude zanechte kořenový adresář /). Pokud zvolený adresář neexistuje, připojení přes tento účet nebude fungovat.

Správa FTP účtů

Účtům lze dodatečně měnit hesla a oprávnění. Všechny účty pro daný webhosting můžete nalézt v “Users” pod záložkou FTP. Zde můžete procházet oprávnění jednotlivých účtů a spravovat jejich hesla, případně i celé účty odebírat.

V případě že zapomenete heslo k vašemu FTP účtu, nastavte si nové přes Edit password.

Řešení problémů

Pomalý přenos

  • zkuste změnit v nastavení klienta aktivní/pasivní režim spojení
  • vyzkoušejte zda funguje WebFPT
  • ověřte si zda vaše připojení neblokuje firewall na vašem počítači
  • obdobně zkontrolujte i firewall na routeru
  • zkuste jiného FTP klienta

530 Login incorrect

Zadané přihlašovací jméno nebo není správné. Zkontrolujte si na webserveru v sekci FTP zda skutečně zadáváte správné jméno. V případě, že jste zapoměli heslo, nastavte si nové.

 
starlabcustomer/webhosting/website/ftp.txt · Last modified: 2020/11/26 13:22 by admin