Česko-anglická klávesnice alt-shift

V konzoli

setxkbmap -option grp:switch,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll us,cz

Permanentně do X: soubor /etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.conf

Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,cz"
    Option "XkbModel" "pc104"
# Option "XkbVariant" "dvorak"
    Option "XkbOptions" "grp:switch,grp:alt_shift_toggle,compose:ralt,grp_led:scroll"
#    Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,compose:ralt"
EndSection
 
linux/klavesnice.txt · Last modified: 2014/06/19 16:40 by admin