LVM

pvcreate /dev/md1

vgcreate vg_data /dev/md1

vgchange -a y vg_data

pvdisplay vg_data

lvcreate -L 200G -n lv_data vg_data

Obnoveni smazanych lvm disku

Co delat, kdyz si smazete disky, napr. pomoci prikazu?

lvremove neexistujici_disk mach3

Preskoci to neexistujici disk a pak to zacne mazat celou volume group mach3.

Obnova je nasledujici:

vgcfgrestore mach3 --test -f /etc/lvm/archive/mach3_00319-477400991.vg

Kdyz to projde, tak odmazat –test a pustit to naostro

 
linux/lvm.txt · Last modified: 2017/09/18 15:15 by tomsa