Nejčastěji používané atributy LDAP

atributy kontaktu

  • v závorkách jsou aliasy, pokud existují.
  • atribut objectClass musí obsahovat organizationalPerson a inetOrgPerson.
gn (givenName) křestní jméno
sn (surname) příjmení
telephoneNumber firemní telefon
mobile (mobileTelephoneNumber) mobilní telefon
homePhone (homeTelephoneNumber) soukromý/vlastní telefon
mail emailová adresa
jpegPhoto fotka kontaktu
street (streetAddress) ulice kontaktu
l (localityName) město kontaktu
st (stateOrProvinceName) stát/kraj
postalCode poštovní směrovací číslo - PSČ
co (friendlyCountryName) země/stát (Česká Republika)
 
linux/ldap/start/atributy.txt · Last modified: 2015/03/06 13:35 by jirka