CRON

CRON je softwarový démon sloužící jako plánovač úloh. Narozdíl od klasického plánovače umí spouštět procesy periodicky.

Plánování úloh

  • min - minuta (0-59).
  • hour - hodina (0-23).
  • dom - den v měsíci (1-31).
  • mon - měsíc (1-12).
  • dow - den v týdnu (1 - pondělí.. 6 - sobota, 7 - neděle (neděle je také 0), nebo přes názvy sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat).
  • url - adresa k souboru/skriptu, který má být spuštěn (https://www.site.cz/script.php).
  • comment - poznámka (Každých 10 minut).

Pokud pole obsahuje hvězdičku, nebude se na hodnotu brát ohled, to znamená že pokud v poli hodina bude *, provede se příkaz každou hodinu. Jednotlivá pole mohou obsahovat celá čísla, seznamy oddělené čárkou (10,20,30), či rozsahy oddělené pomlčkou (8-14).

 
starlabcustomer/webhosting/website/cron.txt · Last modified: 2017/08/03 13:01 by tomsa