Subdoména

Subdoména, také nazývána jako doména 3. řádu, umožňuje rozšíření doménového názvu o další úroveň. V praxi to pak znamená, že vaše subdoména má tvar např. obchod.firma.cz, kde obchod je název domény třetího řádu.

Pro každou subdoménu lze vytvořit vlastní obsah. Společně se subdoménou se vytvoří adresář, do kterého můžete pomocí FTP nahrávat obsah stránky. Adresář se nachází ve složce subdomains, a v našem případě to bude adresář obchod. Celá cesta k adresáři tedy bude subdomains/obchod.

 
starlabcustomer/webhosting/website/subdomains.txt · Last modified: 2017/09/20 14:36 by tomsa